Skoolfonds / School fees

2021

Handboek -bruikhuur
Verpligtend

Textbook lease fees
Compulsory
Elke leerder R 600 per jaar 

Each learner R 600 per year
Skoolgelde

School fees
R 16 995.00 per jaar 

R 16 995.00 per year
Aanvangskapitaal
Skoolfonds Maandeliks

Initial Capital
School Fee Monthly
Jan - R 1 545.00
Feb - Nov R 1 545.00
Skoolgeld ten volle betaal
voor 31 Maart 2021 korting = 8%

School fees paid in full
before 31 March 2021 discount = 8%
Discount / Korting
    R 16 995.00 
 – R   1 359.00 
 = R 15 635.40

Graad 10 – 12
Sentrum
Verbruiker studie
Rekenaar (rtt)
Elektries
Siviel
Meganies

Grade 10 – 12 
Workshop
Consumer study
Computer (cat)
Electrical
Civil
Mechanical
R200 elk per jaar 

R200 each per year

                 Bank besonderhede / Bank details
                 ABSA BANK
                 Rekening nommer / Account number
                 060 390 126
                 Tak / Branch
                 509 145

                 Verwysing / Reference
                 Rekening nommer + van + waarvoorAccount number +                  surname + what for

                 Dui aan waarvoor betaling gemaak is…
 
                SKOOLFONDS / HANDBOEKHUUR / SENTRUM

 
                Please indicate what payment is for…
 
                SCHOOL FEES / TEXT BOOKS / WORK SHOP 

        Admissions Contact: R Rheeder 
        Tel: 012 546 6685/6
        Epos / Email: admin1@gerries.co.za

        Schoolfees Contact: S Lewis  
        Tel: 012 546 6685/6 
        Epos: skoolfonds@gerries.co.za
        Email: schoolfees@gerries.co.za

        Rekeninge kontak / Accounts contact
        Tel: 012 546 6685
        Fax: 012 565 5004

        Verwysing
        Rekening nommer + kind naam + van

        Reference
        Account number + child name & surname

Contact Us

Cell: 0815923751
Alt: 0814741462
Fax: (012) 565 5004
admin@gerries.co.za

Find Us

Daan de Wet Nel Rylaan
Pretoria Noord