Tel: (012) 546 6685/6 | Faks: (012) 565 5004


Kopiereg © 2015 - Alle Regte Voorbehou - Ontwerp deur Madelein van Niekerk

Welkom Contact us Admin Ouersake Academics Personeel Sports Kultuur Committees Aktiwiteite Gallery
Valentynsbal / Valintines ball

Die Valentynsbal is ‘n geleentheid waar die leerders die geleentheid kry om formeel aan te trek en die aand saam met ons te geniet.

Die tema vir 2017 is Casino Royale

The Ball will only be open to learners in grade 10 to 12.

Koste / Cost:  R50 per paartjie of R30 per enkel persoon / R50 per couple or R30 per single person.

Saterdag/Saturday:  18 Feb 2017 (18:00 - 22:30)

Verversings te koop / Refreshment available


Kamp organiseerder: Me I du Plessis