Tel: (012) 546 6685/6 | Faks: (012) 565 5004


Kopiereg © 2015 - Alle Regte Voorbehou - Ontwerp deur Madelein van Niekerk

Welkom Contact us Admin Ouersake Academics Personeel Sports Kultuur Committees Aktiwiteite Gallery
Vakpersoneel Gr 12

Afrikaans:

Me K Jooste, Me F Venter, Me C Etschmaier

Engels:

Me L Cronjé, Me C Grobler

Wiskunde:

Me M Engelbrecht

Wiskunde Geletterdheid:

Me M Coetzer, Me N Geere

Lewensoriëntering:

Me I Snyman, Me E Naudé, Mnr M van Rensburg

Lewenswetenskap:

Me E Zaayman

Fisiesewetenskap:

Mr K Pretorius

Rekeningkunde:

Me M van Schaik

Besigheidstudie:

Me M Shultz

Verbruikerstudie:

Me D Robbertse

Toerisme:

Mnr M van Rensburg

Rekenaartoepassingstegnologie:

Me E Els

Geografie:

Me E Naudé

Ingenieurs Grafika en Ontwerp:

Mnr P van der Merwe, Mnr G van Pletzen

Tegnies - Siviel:

Mnr J Furstenberg

Tegnies - Elektries:

Mnr C Croukamp

Tegnies - Maganies:

Mnr A Schoombie