Tel: (012) 546 6685/6 | Faks: (012) 565 5004


Kopiereg © 2015 - Alle Regte Voorbehou - Ontwerp deur Madelein van Niekerk

Welkom Contact us Admin Ouersake Academics Personeel Sports Kultuur Committees Aktiwiteite Gallery
Vakpersoneel Gr 11

Afrikaans:

Me L Ford, Me Z Cornelius

Engels:

Me M Afonso, Me L Cronjé

Wiskunde:

Me C van Schalkwyk

Wiskunde Geletterdheid:

Mnr B Treeby, Me C van Schalkwyk

Lewensoriëntering:

Me E Naudé, Me L Ford, K Jooste

Lewenswetenskap:

Me I du Plessis, Me M Coetzer

Fisiesewetenskap:

Mnr C Mbowane, Mnr R van Zyl

Rekeningkunde:

Me M van Schaik

Besigheidstudie:

Mnr M van Heerden

Verbruikerstudie:

Me D Robbertse

Toerisme:

Mnr M van Rensburg

Rekenaartoepassingstegnologie:

Me E Els

Geografie:

Me E Naudé

Ingenieurs Grafika en Ontwerp:

Mnr G van Pletzen

Tegnies - Siviel:

Mnr J Furstenberg

Tegnies - Elektries:

Mnr C Croukamp

Tegnies - Maganies:

Mnr A Schoombie

Tegnies - Wiskunde:

Me I Nel

Tegnies - Wetenskap

Mnr B Treeby