Nuus briewe / News letters

Passop vir fopnuus

3 Junie 2020

Die afgelope 2 maande is daar heelwat fopnuus wat op sosiale media versprei word in verband met Covid-19. Die skool het met groot teleurstelling verneem dat leerders van die skool fopnuus aanstuur wat beweer dat twee personeellede van Gerrit Maritz positief getoets het vir die Covid-19.

Sien meer

Beware of fake news

3 June 2020

During the past 2 months a lot of fake news has been spread on social media regarding Covid-19. The school was greatly disappointed to discover that learners of the school are responsible for spreading fake news that two of our staff members tested positive for Covid-19.

View more


Terug na skool

29 Mei 2020

Baie welkom terug na 'n lang uitgerekte grendeltydperk. Ons Sien uit om u kind by die skool te verwelkom. Die skool is gesaniteer en ons het 'n sertifikaat daarvoor ontvang. Ten spyte van al die voorsorgmaatreëls wat reeds getref is, is daar steeds risiko's wat bestuur moet word.

Sien meer

Back to school

29 May 2020

Welcome back after a long national lockdown period. We look forward to receiving your child at school once more. In spite of all possible preventative measures we have taken, certain risks still have to be managed.

View more


Covid-19

17 April 2020

Covid-19 het verreikende gevolge vir die onderwys en skole. Die grendelperiode (lock down) sal wel ophou maar ons weet nie wanneer nie. Ons moet dus gereed wees vir die buitengewone omstandighede wat gaan volg...

Sien meer

Covid-19

17 April 2020

Covid-19 has far-reaching consequences for education and schools. The lock down period will stop but we do not know when. We must therefore be ready for the extraordinary circumstances that will follow...

View more


Betaling van skoolfonds

17 April 2020

Die beheerliggaam het met kommer opgelet dat verskeie ouers nie skoolfonds betaal het hierdie maand nie. Die beheerliggaam wil ouers aanmoedig om voort te gaan met die betaling van skoolfonds om 'n situasie te vermy waar die skool se finansies onder geweldige druk verkeer.

Sien meer

Payment of school fees

17 April 2020

The Governing Body has noted that some parents have not made payment of school fees this month. The Governing Body urges parents to continue with the payment of school fees to avoid a situation where the school will experience extreme financial difficulty.

View more

Contact Us

Tel: (012) 546 6685/6   
Fax: (012) 565 5004
admin@gerries.co.za

Find Us

Daan de Wet Nel Rylaan
Pretoria Noord