Tel: (012) 546 6685/6 | Faks: (012) 565 5004


Kopiereg © 2015 - Alle Regte Voorbehou - Ontwerp deur Madelein van Niekerk

Welkom Contact us Admin Ouersake Academics Personeel Sports Kultuur Committees Aktiwiteite Gallery
Oueraand / Parents Evening

Kom ontmoet die personeel wat vir u kind skoolhou,

gesels oor die punte en werk wat in die res van die jaar

vereis word.  Enige vrae is welkom.  Ons versoek ouers om

afsprake te beperk na 5 minute per onderwyser en indien

u meer tyd verlang kan u 'n afspraak met die onderwyser maak


WOENSDAG, 2 AUGUSTUS 2017 17H00 - 19H00Come meet the staff who teach your child,

discuss the points and work in the rest of the year

required. Any questions are welcome. We urge parents to

limiting appointments to 5 minutes per teacher and if

you need more time you can make an appointment with the teacher


WEDNESDAY, 2 AUGUST 2017 17H00 - 19H00