Tuis Skool Kalender Ons Skool Inskrywings Finansies Akademie Sport Personeel Foto Album Kontak Ons

DATUM / DATE

GEBEURTENIS / EVENT

PLEK / PLACE

DAG / DAY

13 Februarie

Reëlbespreking

Menlopark

Dinsdag / Tuesday

5 Maart

Distrikproewe: 0/14 en 0/15

Gerrit Maritz

Maandag / Monday

8 Maart

Distrikproewe:

Akasia

Donderdag / Thursday

17 Maart

FH Odendaal

FHO

Saterdag / Saturday

20 Maart

Sutherland

Sutherland

Dinsdag / Tuesday

13 April

Curro Hazeldean

CH

Vrydag / Friday

3 Mei

Liga:HTS Tuine

HTS Tuine

Donderdag / Thursday

10 Mei

Liga:Curro Soshanguve

Curro

Donderdag / Thursday

17 Mei

Liga:Tuine

Gerrit Maritz

Donderdag / Thursday

25 Mei

Liga:UItspeleNETBALSEISOEN - 2018