Tel: (012) 546 6685/6 | Faks: (012) 565 5004


Kopiereg © 2015 - Alle Regte Voorbehou - Ontwerp deur Madelein van Niekerk

Welkom Contact us Admin Ouersake Academics Personeel Sports Kultuur Committees Aktiwiteite Gallery
Inskrywings / Applications


Gr 8 Ouers moet op die GDE se webtuiste aansoek doen vir 2018.

(Datums sal deur die Departement bepaal word)

Aansoek vir toelating van leerder vorm

Kennisgewing in verband met betaling van skoolgeld vorm


Suksesvolle aansoekers sal in kennis gestel word.


Gr Parents must apply on the GDE website for 2018.

(Dates to be determined by the Department)

Application of accepting a learner form

Notice regarding payment of school fees form


Successful applicants will be notified.