Welkom / Welcome

26 September - Beheerliggaam vergadering

27 September - Graad 12 uitnodigingsvergadering

29 September - School closes until 9 October 2017

9 October - School opens

10 Oktober - Sagtebal Semi-finale

13 Oktober - Graad 12 kerkdiens en prestasiegeleentheid

13 October - Softball finals

14 Oktober - Matriekafskeid

18 October - Rapport cards are handed out

18 Oktober - Prestasiegeleentheid

20 Oktober - OOV koekverkoping
Gerrie Nuus / News