Tel: (012) 546 6685/6 | Faks: (012) 565 5004


Kopiereg © 2015 - Alle Regte Voorbehou - Ontwerp deur Madelein van Niekerk

Welkom Contact us Admin Ouersake Academics Personeel Sports Kultuur Committees Aktiwiteite Gallery
Vakpersoneel Gr 8 - 9

GRAAD 8

Afrikaans:

Me L Venter, Me E Kruger

Engels:

Me L Piek

Wiskunde:

Me E Moolman, Mr K Pretorius, Me M van Rensburg

Lewensoriëntering:

Me Z Coetser, Me B Kleynhans, Me M van Rensburg,

Me E Kruger

Lewenswetenskap:

Mr K Pretorius

Fisiesewetenskap:

Mnr C Mbowane

Sosialewetenskap:

Me B Fourie, Me I Snyman

Ekonomiese en Bestuurswetenskap:

Me M Shultz, Mnr M van Heerden

Kuns en Kultuur:

Me M K Jooste, Me M van Rensburg

Tegnologie:

Me Z Coetser, Mnr P van der Merwe

GRAAD 9

Afrikaans:

Me E Kruger, Me V Coetzee

Engels:

Me A Sutton

Wiskunde:

Me V Rabe, Me N Geere, Me I Nel

Lewensoriëntering:

Me B Kleynhans

Lewenswetenskap:

Me B Kleynhans

Fisiesewetenskap:

Me E Zaayman

Sosialewetenskap:

Me I Snyman

Ekonomiese en Bestuurswetenskap:

Me M van Schaik, Me M Shultz

Kuns en Kultuur:

Me L Ford, Me K Jooste

Tegnologie:

Me B Fourie, G van Pletzen