Tel: (012) 546 6685/6 | Faks: (012) 565 5004


Kopiereg © 2015 - Alle Regte Voorbehou - Ontwerp deur Madelein van Niekerk

Welkom Contact us Admin Ouersake Academics Personeel Sports Kultuur Committees Aktiwiteite Gallery
Beheerliggaam / Governing Body

Voorsitter / Chairman:

Mnr. / Mr. C. Welthagen

Ondervoorsitter / Vice Chairman:

Mnr. / Mr. C. Myburgh

Sekretaris / Secretary:

Me. / Mrs. S. Koen

Tesourier / Treasurer:

Mnr. / Mr. C. Myburgh

Lede / Members:

Mnr. / Mr. M. Botha (Hoof / Principal)

Ouerlede / Parent members:

Mnr. / Mr. F. Le Grange

Me. / Mrs. M. Le Grange

Mnr. / Mr. J. Pienaar

Mnr. / Mr. S. Holtzhausen

Mnr./ Mr. J Marais

Mnr. / Mr. D. Swart (gekoöpteer)

Me. / Mrs. T. Lekokotla (gekoöpteer)

Me. / Mrs. R. von Schlichting (gekoöpteer)  

Me. / Mrs. A. Bezuidenhout (gekoöpteer)  

Opvoederlede / Educator members:

Mnr. / Mr. J. Furstenberg

Me. / Mrs. M. Engelbrecht  

Me. / Mrs. L. Ford

Mnr. / Mr. M. van Heerden

Openbaredienslid / Public Service staff member

Me. / Mrs. S. Koen

Leerderlede / Learner Members

Kgabo Ralebipi

Anesu Masamba

Anzelle Snyman