Tel: (012) 546 6685/6 | Faks: (012) 565 5004


Kopiereg © 2015 - Alle Regte Voorbehou - Ontwerp deur Madelein van Niekerk

Welkom Contact us Admin Ouersake Academics Personeel Sports Kultuur Committees Aktiwiteite Gallery
Akademiese Spanne / Academic Teams


Die top 10 akademiese presteerders in elke graad word na afloop van elke rapportverskyning opgestel.  Hierdie groepe akademiese topleerlinge vorm die akademiesespanne van die onderskeie grade.


The top 10 academic achievers in each grade are set after each report. These top academic groups form part of the academic teams of various grades.Om in die Span opgeneem te kan word, moet die leerlinge aan ‘n sub-minmum voldoen:


To be included in the team, the pupils must meet a sub-minmum of:


Gr. 8 - 80%

Gr. 9 - 80%

Gr. 10 - 75%

Gr. 11 - 70%

Gr. 12 - 65%


         Kliek op die onderstaande skakels, om die Akademiese Spanne te besigtig:

Click on the links below to view the Academic teams:


Akademiesespanne na afloop van die eerste kwartaal: 2017

Akademiesespanne na afloop van die tweede kwartaal:  2017

Akademiesespanne na afloop van die derde kwartaal:  2017

Akademiesespanne na afloop van die vier kwartaal:  2017