Tuis Skool Kalender Ons Skool Inskrywings Finansies Akademie Sport Personeel Foto Album Kontak Ons

Advertensiekoste

Cost of advertisements

Volkleur advertensieborde op chromadek gedruk en buite teen die heining opgesit

Full colour advertisement printed on chromadek and fixed on the outside of the fence

Heel groot borde

Large boards

Verskaf self die bord / You supply the board


R 7 500

Hernu vir ‘n jaar / Renew for a year

R 5 000

Medium borde

Medium boards

1850 x 930 mm

Ons verskaf die bord / We supply the board

 R 3 500


Verskaf self die bord / You supply the board


R 2 400

Hernu vir ‘n jaar / Renew for a year

R 2 000

Klein borde

Small boards

925 x 930 mm

Ons verskaf die bord / We supply the board

R 2 000


Verskaf self die bord / You supply the board


R 1 500

Hernu vir ‘n jaar / Renew for a year

R 1 200

Ander / Other

Advertensie op die webblad. Daar kan ‘n link na u eie webblad aangelê word.

Advertisement on our website. It can be linked to your own website

R 1 500

Advertensie eenmalig vir 1 maand op die webblad. Kort advertensie sonder ‘n link.

Advertisement once-off for 1 month on the website. Short advertisement without a link.

R 200

Standaard borg van ‘n Gholfputjie. / Standard sponsor of a Golf hole

R 3 000

Borg van Eerste spanne : alle sportsoorte behalwe Rugby

Sponsorship of First teams: all sports except Rugby

R 10 000

Borg van Eerste Rugby span

Sponsorship of First Rugby team

R 15 000

Donasie vir Brooidjieprojek per maand / Donation for our Bread project per month

R 200

Verspreiding van pamflette / flyers / Distribution of pamphlets / flyers

250 flyers uitgedeel /  250 flyers handed out

R 300

500 flyers uitgedeel /   500 flyers handed out

R 400

1 000 flyers uitgedeel / 1 000 flyers handed out

R 500

Plakkate /  posters opgesit by die skool / Posters displayed at the School

R 250


Stefnie Koen 082 377 1048                           
bemarking@gerries.co.za