Januarie / January

SondagMaandagDisndagWoensdagDonderdagVrydagSaterdag

1
Nuwe Jaarsdag /
New Years day

2


3

4
Me E Els verjaar

5


6 7 8 9 10 11
12

13
Skool heropen: personeel /
School re-opens : staff

Mnr M van Rensburg verjaar

14
17:00 – 19:00
Aanvangskapitaal : Skoolsaal /
Initial Capital : School Hall

15
Skool heropen /
School re-opens

GML vorms aan leerders /
GML forms to learners

Atletiek uitdunne /
Athletics trials

16
Atletiek uitdunne /
Athletics trials

17
Me E Kleynhans verjaar
Me I du Toit verjaar

Graad 8 kamp /
Grade 8 camp

18
Graad 8 kamp /
Grade 8 camp

19
Graad 8 kamp /
Grade 8 camp

20
Subsidievorms uitdeel /
Subsidy forms handed out

14:00 – 16:00 Groentjiekonsert oefening /
Freshman’s concert rehearsal

Gr 8 Atletiek byeenkoms /
Gr 8 Athletics

21
14:00 – 16:00
Groentjiekonsert oefening /
Freshman’s concert rehearsal

22
14:00 – 17:00
Groentjiekonsert Leerders /
Freshman’s concert Learners

23
Atletiek interhuis /
Athletics interhouse

19:00
Groentjiekonsert Ouers /
Freshman’s concert Parents

24
Gerrieforum nominasies /
Gerrie Forum nominations

25
Road Run

26 27

28
Laerskool Wyksbyeenkoms

29
Laerskool Wyksbyeenkoms

30
Swem interhuis /
Swim interhouse

Gr 12 Oueraand /
Gr 12 parent’s evening

31
Me C McKay verjaar

Gerrie van die maand /
Gerrie of the month

Gerrieforum verkiesing /
Gerrie Forum elections

Atletiek / Athletics– Harties (weg)

 

Februarie / February

SondagMaandagDisndagWoensdagDonderdagVrydagSaterdag1


2 3 4 5

6
Me N van Bosch verjaar

Kw 1 Toetsreeks begin /
Term 1 test series begins

Swem / Swim (tuis)

7
Gr 10 + 11 vakveranderinge sluit /
Gr 10 + 11 subject choices close

8
Mnr J Bastick verjaar

9


10

11
Fotodag / Photo day –
Indivuduele foto’s /
Individual photos

12
Mnr B Treeby verjaar

BL Fin Kom vergadering /
SGB Fin.Com.meeting

13
Swem / Swim (weg)

14
Atletiek / Athletics –
Overkruin (weg)

15
16

17
Mnr T van der Merwe verjaar

Alle GML vorms na Me Rheeder /
All GML forms to Ms Rheeder

Gr 12 Loopbaanskou /
Gr12 Career fair

18
Me N Geere verjaar
Me V Rabe verjaar

19
BL vergadering / SGB meeting

20
Me H de Villiers verjaar

Gr 9 – 12 Prestasiegeleentheid /
Gr 9 – 12 Price Giving

21
Atletiek / Atlhetics– Wilgers (weg)

22
Me V Coetzee verjaar

23

24
Me R Rheeder verjaar
Mnr A Schoombie verjaar

15:00 – 18:00
Subsidie onderhoude /
Subsidy interviews

25
15:00 – 18:00
Subsidie onderhoude /
Subsidy interviews

26
15:00 – 18:00
Subsidie onderhoude /
Subsidy interviews

27
15:00 – 18:00
Subsidie onderhoude /
Subsidy interviews

28
Gerrie van die maand /
Gerrie of the month

Wintersport proewe /
Wintersport trails

29
09:00 – 11:00
Subisidie Onderhoude /
Subsidy Interviews


Maart / March

SondagMaandagDisndagWoensdagDonderdagVrydagSaterdag
1

2

3

4
Netbal O/14 en O/15 proewe /
Netall U/14 and U/15 trials

5
Netbal O/14 en O/15 proewe /
Netall U/14 and U/15 trials

6
Rugby – Curro Hazeldean (weg)

7
8 9 10

11
BL vergadering / SGB meeting

Gr 8 ASA toetse (moontlik) /
Gr 8 ASA tests (possible)

12

13
Meriete + Akademiese funksie /
Merit + Academic function

OOV – LAN aand / LAN evening

14
Wintersport / Wintersport - Wilgers

15 16 17

18
Rugby – HTS Tuine (weg)
Netbal / Netball – HTS Tuine (weg)

19
Me B Fourie verjaar

Gr 8 Opedag / Gr 8 Open day

Gerrie van die maand /
Gerrie of the month

20
Skool sluit / School closes

21
Menseregte dag /
Human Rights day

22

23 24 25

26
Me T Kruis verjaar

27

28
Mnr H Schalkwyk verjaar

29

30

31
Skool heropen /
School re-opens

 

April

SondagMaandagDisndagWoensdagDonderdagVrydagSaterdag
1

2

3
Me S Lewis verjaar
Mnr J Furstenberg (snr) verjaar

Rugby – Uitsig (weg)

4

5
Mnr P Venter verjaar

6
Oueraand – rapporte /
Parents evening- reports

7
Kw 2 Toetsreeks begin /
Term 2 test series begins

Rugby – Boys High (tuis)

8
Netbal / Netball –
Rietondale High (weg)

9

10
Goeie Vrydag / Good Friday

11
12

13
Familiedag / Family day

14

15
Gr 9 JAT toetse /
Gr 9 JAT tests

Afrikaanse Olimpiade /
Afrikaans Olimpiad

BL Fin Kom vergadering /
SGB Fin Com meeting

16

17
Me F Venter verjaar
Mnr H Louw verjaar

Netbal / Netball – Modilati (tuis)

Rugby – Akasia (tuis)

18
19 20

21
Me V Hattingh verjaar

Hokkie / Hockey (D) –
Willowridge (weg)

22
Me N Turner verjaar

BL vergadering / SGB meeting

Afrikaanse Redenaars /
Afrikaans Speech Festival

23

24
Rugby – FH Odendaal (weg)

Hokkie / Hockey (D) –
Woodhill (weg)

25
26

27
Vryheidsdag / Freedom day

28
Hokkie / Hockey (D) –
FH Odendaal (weg)

29
Netbal / Netball –
Erasmus (weg)

30
Gerrie van die maand /
Gerrie of the month

Gr 9 Vakkeuse aand /
Gr9 Subject choices evening

 

Mei / May

SondagMaandagDisndagWoensdagDonderdagVrydagSaterdag

1
Werkersdag / Workers day

2

3 4

5
Mnr C Mbowane verjaar

6
BL Fin Kom vergadering /
SGB Fin.Com.meeting

Netbal / Netball –
Curro Roodeplaat (tuis)

Rugby O/16 Proewe (tuis)

7
Rugby O/18 Proewe / trails –
Erasmus (weg)

8
Me K Jooste verjaar

Netbal / Netball –
Akasia (tuis)

Hokkie / Hockey (D) –
Wilgers (tuis)

Rugby – Uitsig (tuis)

9
10 11

12
Fotodag / Photo day 1 –
Sport

Hokkie / Hockey (D) –
Rietonadale High (tuis)

13
Netbal / Netaball –
Dirk Postma (weg)

14
Eksamen begin (moontlik) /
Exams starts (possible)

15
Hokkie / Hockey (D) –
Curro Hazeldean (weg)

Rugby – FH Odendaal (tuis)

16

17

18
Eksamen begin (moontlik) /
Exams starts (possibly)

19
Me L Hansen verjaar
Me K Merrick verjaar

20
Netbal / Netball –
CR Swart (tuis)

21

22
Netbal / Netball – Tuine (tuis)
Rugby – Akasia (weg)

23

24

25

26
Hokkie / Hockey –
Promosie relegasie /
Promotion relegation

27

28
Hokkie / Hockey –
Noord-Vaal uitspele

29
Gerrie van die maand /
Gerrie of the month

30

31


Junie / June

SondagMaandagDisndagWoensdagDonderdagVrydagSaterdag

1
Mnr C Croukamp verjaar

2

3
Mnr J Furstenberg (J) verjaar

BL Fin Kom vergadering /
SGB Fin.Com.meeting

4 5 6
7 8 9

10
Me D Schoeman verjaar

BL vergadering /
SGB meeting

11

12
Skool sluit / School closes

Me E Brits verjaar

13

14
15
Me M van Rensburg verjaar

Winterskool / Winter school

16
Jeugdag / Youth day

17
Me M Coetzer verjaar

Winterskool / Winter school

18
Winterskool / Winter school

19
Me S Woodbridge verjaar

20
Me C Etschmaier verjaar
Me S van der Merwe verjaar

21
Me A Sutton verjaar

22

23
Me D Grobler verjaar
Me A le Roux verjaar

24
25

26
Me G Harrington verjaar

27
28 29

30
 

Julie / July

SondagMaandagDisndagWoensdagDonderdagVrydagSaterdag

1
Me E Croukamp verjaar

2
3 4
5 6

7
Skool heropen / School re-opens

8

9
Mnr A de Villiers verjaar

10
Me V Hansen verjaar

Matriekraad nominasies /
Matric Council nominations

Landloop Liga 1 Dash /
Cross Country League 1 - PBHS (weg)

11
Rugby – Finaal

Sagtebal / Softball –
All Day Ralley

12 13

14
Oueraand – rapporte /
Parents evening - reports

15
Me C Schalkwyk verjaar

Revue (moontlik / possible)

BL Fin Kom vergadering /
SGB Fin.Com.meeting

Landloop Liga 2 /
Cross Country League 2 –
Midstream (weg)

16
Revue (moontlik / possible)

17
Revue (moontlik / possible)

Matriekraad nominasies bekendstelling /
Announcement of Matric Council nominees

18
Jukskei (moontlik / possible)

19 20

21
Me M Michau verjaar

22
BL vergadering / SGB meeting

Landloop Liga 3 /
Cross Country League –
Eldoraigne (weg)

23
Me L Ford verjaar

24
Mnr en Mej Gerrie 2020 /
Mr and Miss Gerrie 2020

Matriekraad verkiesing /
Matric Council election

25
Jukskei (moontlik / possible)

26 27

28
Matriekraad finale vergadering /
Matric Council final meeting

29
Landloop Liga 4 /
Cross Country League 4 –
Curro Hazeldean

30
Kw 3 Toetsreek begin /
Term 3 test series begins

31
Gerrie van die maand /
Gerrie of the month

Matriekraad bekendstelling /
Announcement of Matric Council

 

Augustus / August

SondagMaandagDisndagWoensdagDonderdagVrydagSaterdag

1
Me L Schoeman verjaar2 3

4
Mnr P Voges verjaar

Matriekraad hoofleier onderhoude /
Matric Council Head leader interviews

5
Me N Badenhorst verjaar

Fin Kom vergadering /
SGB Fin.Com.meeting

Gr 11 Loopbaanskou /
Gr 11 Career fair

Landloop Liga 5 /
Cross Country League 5 –
Prestige College

6 7

8
Me P Pretorius verjaar

Jukskei (moontlik / possible)

9
Vrouedag / Womens day

10
Publieke vakansiedag /
Public holiday

11

12
Landloop Liga 6 /
Cross Country League 6 –
Aflos Montana (weg)

13

14
Matriekraadkamp /
Matric Council camp

15
Matriekraadkamp /
Matric Council camp

Landloop AGN /
Cross Country AGN –
Bronkhorstspruit (weg)

Jukskei (moontlik / possible)

16
Matriekraadkamp /
Matric Council camp

17
Gr 12 Rekordeksamen (moontlik) /
Gr 12 Prelim. Exams (possible)

18

19
Matriekraad inhuldiging /
Matric Council inauguration

20 21

22
Landloop / Cross Country
Noord-Vaal – Vorentoe (weg)

Jukskei (moontlik / possible)

23
24 25 26 27 28 29

30
31
Gerrie van die maand /
Gerrie of the month


September

SondagMaandagDisndagWoensdagDonderdagVrydagSaterdag

1
2
Sekretaresse dag

3

4
Me I Nel verjaar

5
Mnr R van Zyl verjaar

6 7

8
Fotodag 2 – Sport en Kultuur /
Photo day 2 – Sport and Culture

Landloop prysuitdeling /
Cross Counrty Prize giving –
Garsfontein (weg)

9
BL Fin Kom vergadering /
SGB Fin.Com.meeting

English Speech Festival Snr + Jnr

10

11
Gr 10 Veldskool / Camp

12
Gr 10 Veldskool / Camp

13
Gr 10 Veldskool /
Gr 10 Echo camp

14
15

16
BL vergadering / SGB meeting

Pretdag / Fun Day

17

18
Skool sluit / School closes

19

20
21 22 23

24
Erfenis dag / Heritage day

25

26
Me E Naudé verjaar
Me D Robbertse verjaar

27
28

29
Skool heropen / School re-opens

30 31  

Oktober / October

SondagMaandagDisndagWoensdagDonderdagVrydagSaterdag

1
Gr 9 Vakkeuse aand /
Gr 9 subject choice evening

Kw 4 Toetsreeks begin /
Term 4 test series starts

2

3
Matriekafskeid (moontlik) /
Matric Farewell (possible)

4
5 6

7
BL Fin Kom vergadering /
SGB Fin.Com.meeting

8

9
Gr 12 Kerkdiens en Prestasie- geleentheid /
Gr 12 Chruch service and Prize giving function

10

11
12
Gr 12 Eindeksamen begin (moontlik) /
Gr 12 Final exams starts (possible)

13
Me C van der Schyf verjaar

14

15
Oueraand – Jaarpunt rapporte /
Parents evening - Year mark report

16
Basedag

17

18
19
Gr 12 Eindeksamen begin (moontlik) /
Gr 12 Final exams starts (possible)

20 21 22 23 24
25

26
Me I Snyman verjaar

27

28
BL Fin Kom vergadering /
SGB Fin.Com.meeting

BL vergadering / SGB meeting

29 30 31

November

SondagMaandagDisndagWoensdagDonderdagVrydagSaterdag

1
2

3
Algemene Jaarvergadering /
Annual General Meeting

4

5
Me C Grobler verjaar

6

7

8
9 10 11 12

13
Gholfdag / Golf Day

14

15
16

17
Mnr G van Pletzen verjaar

18 19

20
Mnr M van Heerden verjaar

21

22
23

24
Me M Afonso verjaar

25

26
Algemene Jaarvergadering /
Annual General Meeting

27 28

29
30  

Desember / December

SondagMaandagDisndagWoensdagDonderdagVrydagSaterdag

1
Mnr J Brits verjaar

2
Skool sluit: Leerders /
School closes learners

3
4
Skool sluit: Personeel /
School closes staff

5
6

7
8 9 10 11 12

13
Mnr M Botha verjaar

14
15

16
Versoeningsdag /
Reconciliation day

17 18

19
Me M Parker verjaar

20
Me M Reitz verjaar

21
22 23 24

25
Kersdag / Christmas day

26
Welwillendheids dag /
Day of Goodwill

27

28
29 30 31  

Contact Us

Tel: (012) 546 6685/6   
Fax: (012) 565 5004
admin@gerries.co.za

Find Us

Daan de Wet Nel Rylaan
Pretoria Noord